اعدام مجدد متهم نجات يافته از پاي چوبه دار بي معني است

 

 

تهران - يك حقوقدان گفت: حكم اعدام براي اعدامي نجات يافته از پاي چوبه دار اجرا شده و از آنجا كه حكم وي حكم تعزيري و از احكام ثانويه است، اجراي مجدد حكم معنايي ندارد. 

 

 

«فرهاد شهبازوار» عصر يكشنبه در گفت و گو با ايرنا، با بيان دقت در اجراي آيين نامه احكام اعدام، رجم، صلب مصوب سال ۷۰ و ماده ۱۸ همين قانون، گفت: ماده ۱۸ قانون مصوب سال ۷۰ تصريح دارد كه محكوم به اعدام چنانچه در حكم ترتيب خاصي مقرر نشده باشد به دار كشيده مي شود و به مدت يكساعت در بالاي دار مي ماند، مگر اينكه اطمينان به مرگ وي حاصل شود و سپس از چوبه دار به پايين كشيده مي شود.

وي افزود: در مورد اين شخص به نظر مي رسد مسئولين ذيربط قانوني اجراي حكم، نسبت به فوت اين محكوم مطمئن شدند و جسد را از بالاي دار به پايين كشيدند؛ ترتيبات قانوني اجراي حكم طي شده مگر آنكه احيانا قائل به اين موضوع باشيم كه تخلف يا تعمد يا سهوي نسبت به اجراي اين حكم اعدام رخ داده باشد كه به نظر مي رسد اين اتفاق نيفتاده است.

شهبازوار اظهار داشت: از طرف ديگر با عنايت به اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها، اعدام مجدد اين متهم معنايي ندارد چون قانون نص صريحي در اين مورد ندارد و از طرفي جرم مواد مخدر از جرائم تعزيري و احكام ثانويه است و بازهم موجبي براي اعدام مجدد اين فرد وجود ندارد.

وي افزود: يعني حكم اعدام وي از موجبات جرائم حدي و يا قصاص نيست كه مجددا اعدام شود، علاوه بر آنكه هدف از وضع قوانين كيفري تنبيه و تنبه مجرم و رعايت مصالح و كيان جامعه است.

وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه موجبات اعدام اين فرد قبلا فراهم شده و حكم در مورد وي به اجرا درآمد ولي بعد به دلايلي زنده ماند، بنابراين اعدام مجدد او بي معني است.

اين حقوقدان با اشاره به آموزه هاي ديني، بيان كرد: با عنايت به آموزه هاي ديني احتمالا عنايت پروردگار مشمول اين فرد شده كه مجددا به حيات عادي زندگي برگشته تا با دقت كامل و مدنظر قرار دادن اين نكته، مسير جديد زندگي خود را طي نمايد و از گذشته خود درس بگيرد.

 

 

کدخبر : 80867203(3598661)ایرنا

  اخبار