تصویب کامل «لایحه جامع وکالت» که از جلسه گذشته در دولت آغاز شده بود، از جمله مصوبات روز چهارشنبه هیأت وزیران با حضور رئیس جمهوری کشورمان بود.
به گزارش حوزه حقوق قضایی باشگاه خبرنگاران، تصویب کامل «لایحه جامع وکالت» که از جلسه گذشته در دولت آغاز شده بود، از جمله مصوبات روز چهارشنبه هیأت وزیران بود.

تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.

گفتنی است لایحه مذکور پس از تصویب از سوی هیئت وزیران جهت تصویب به مجلس شورایاسلامی ارسال می‌شود.

  اخبار